nl-NLen-US
nl-NLen-US
X

Tarieven

Code   Naam Prijs
C 11 Periodieke controle € 20,44
C 13 Probleemgericht consult € 20,44
C 22 Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen € 20,44
C 28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan € 96,81
C 29 Studiemodellen t.b.v. behandelplan € 26,89
C 65 Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak € 53,79
C 80 Mondzorg aan huis € 16,14
C 84 Voorbereiding behandeling onder algehele narcose € 43,03
C 85 Weekendbehandeling € 20,44
C 86 Avondbehandeling € 20,44
C 87 Nachtbehandeling € 20,44
X 10 Kleine röntgenfoto € 15,06
X 21 Kaakoverzichtsfoto € 64,54
X 22 Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandloze kaak € 64,54
X 24 Schedelfoto € 29,04
X 25 Maken meerdimensionale kaakfoto € 129,09
X 26 Beoordelen meerdimensionale kaakfoto € 53,79
M 01 Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten € 12,06
M 02 Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten € 12,06
M 03 Gebitsreiniging, per vijf minuten € 12,06
M 05 Beslijpen en/of behandelen melkelement € 24,20
M 32 Eenvoudig bacteriologisch onderzoek € 16,14
M 10 Fluoridebehandeling methode I € 26,89
M 20 Fluoridebehandeling methode II € 21,51
M 61 Mondbeschermer € 24,20
A 15 Oppervlakte verdoving € 6,99
A 10 Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving € 13,45
A 20 Behandeling onder algehele narcose Kostprijs
B 10 Introductie roesje (lachgassedatie) € 26,89
B 11 Toediening roesje (lachgassedatie) € 26,89
B 12 Overheadkosten roesje (lachgassedatie) € 34,57
V 71 Eénvlaksvulling amalgaam € 22,59
V 72 Tweevlaksvulling amalgaam € 36,04
V 73 Drievlaksvulling amalgaam € 46,79
V 74 Meervlaksvulling amalgaam € 65,62
V 81 Eénvlaksvulling glasionomeer/ glascarbomeer/compomeer € 33,35
V 82 Tweevlaksvulling glasionomeer/ glascarbomeer/compomeer € 46,79
V 83 Drievlaksvulling glasionomeer/ glascarbomeer/compomeer € 57,55
V 84 Meervlaksvulling glasionomeer/ glascarbomeer/compomeer € 76,38
V 91 Eénvlaksvulling composiet € 43,03
V 92 Tweevlaksvulling composiet € 56,48
V 93 Drievlaksvulling composiet € 67,23
V 94 Meervlaksvulling composiet € 86,06
V 15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal € 64,54
V 30 Fissuurlak, eerste element € 24,20
V 35 Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting € 13,45
V 40 Het polijsten van oude vullingen, het beslijpen van oude vullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie
van medicament
€ 5,38
V 50 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje € 10,76
V 70 Parapulpaire stift € 10,76
V 80 Wortelkanaalstift € 18,83
V 85 Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element € 8,07
E 01 Wortelkanaalbehandeling consult € 20,44
E 02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult € 37,65
E 03 Consult na tandheelkundig ongeval € 29,58
E 60 Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpa-weefsel € 43,03
E 04 Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten € 45,18
E 13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal € 96,81
E 14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen € 139,84
E 16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen € 182,87
E 17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen € 225,90
E 85 Elektronische lengtebepaling € 13,45
E 19 Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting € 16,14
E 66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement € 43,03
E 51 Verwijderen van kroon of brug € 32,27
E 52 Moeilijke wortelkanaalopening € 26,89
E 53 Verwijderen van wortelstift € 37,65
E 54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal € 26,89
E 55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal € 26,89
E 56 Voortgezette behandeling met iatrogene schade € 37,65
E 57 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie € 26,89
E 61 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting € 75,30
E 62 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting € 48,41
E 63 Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal € 40,34
E 64 Afsluiting van open wortelpunt € 43,03
E 77 Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal € 53,79
E 78 Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal € 26,89
E 90 Inwendig bleken, eerste zitting € 43,03
E 95 Inwendig bleken, elke volgende zitting € 16,14
E 97 Uitwendig bleken per kaak € 67,23
E 98 Materialen voor thuisbleken Kostprijs
E 40 Directe pulpa-overkapping € 26,89
E 42 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval € 10,76
E 43 Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval € 21,51
E 44 Verwijderen spalk € 5,38
E 45 Aanbrengen rubberdam € 10,76
E 31 Snij-/hoektand € 107,57
E 32 Premolaar € 150,60
E 33 Molaar € 193,63
E 34 Aanbrengen retrograde vulling € 21,51
E 36 Het trekken van een element met re-implantatie € 75,30
E 37 Kijkoperatie € 64,54
E 86 Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling € 72,61
E 87 Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling € 53,79
R 08 Eenvlaks composiet inlay € 64,54
R 09 Tweevlaks composiet inlay € 123,71
R 10 Drievlaks composiet inlay € 161,36
R 11 Eenvlaksinlay € 96,81
R 12 Tweevlaksinlay € 150,60
R 13 Drievlaksinlay € 215,14
R 14 Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties € 26,89
R 24 Kroon € 236,66
R 28 Endokroon, indirect vervaardigd € 64,54
R 29 Confectiekroon € 53,79
R 31 Opbouw plastisch materiaal € 53,79
R 32 Gegoten opbouw, indirecte methode € 53,79
R 33 Gegoten opbouw, directe methode € 107,57
R 40 Eerste brugtussendeel € 161,36
R 45 Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 80,68
R 46 Brugverankering, per anker € 53,79
R 49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen € 134,46
R 50 Metalen fixatiekap met afdruk € 26,89
R 55 Gipsslot met extra afdruk € 26,89
R 60 Plakbrug zonder preparatie € 107,57
R 61 Plakbrug met preparatie € 161,36
R 65 Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 37,65
R 66 Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee € 21,51
R 70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker € 59,16
R 71 Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/ porseleinen kroon in de mond € 59,16
R 72 Vernieuwen schildje van plastisch materiaal € 32,27
R 73 Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje € 21,51
R 74 Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties € 21,51
R 75 Opnieuw vastzetten plakbrug € 53,79
R 76 Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon € 26,89
R 77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element € 26,89
R 78 Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie € 64,54
R 79 Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie € 107,57
R 80 Temporaire, eerste voorziening € 26,89
R 85 Temporaire, volgende voorziening € 10,76
R 90 Gedeeltelijk voltooid werk
G 01 Uitgebreid functie-onderzoek (UFO) € 134,46
G 02 Spieractiviteitsmeting en registratie € 86,06
G 03 Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling € 59,16
G 61 Instructie spieroefeningen € 53,79
G 62 Occlusale spalk € 145,22
G 63 Repositiespalk € 215,14
G 64 Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties € 26,89
G 65 Indirect planmatig inslijpen € 295,82
G 66 Biofeedbacktherapie € 48,41
G 67 Behandeling triggerpoint € 59,16
G 33 Aanbrengen front/ hoektandgeleiding € 53,79
G 69 Opbeetplaat € 59,16
G 10 Niet-standaard beetregistratie € 80,68
G 11 Scharnierasbepaling € 80,68
G 12 Centrale relatiebepaling € 75,30
G 13 Protrale/laterale bepalingen € 53,79
G 14 Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie € 484,07
G 15 Toeslag voor het behouden van beethoogte € 26,89
G 16 Therapeutische positiebepaling € 26,89
G 20 Beetregistratie intra-oraal € 53,79
G 71 Beetregistratie intra-oraalApparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) € 268,93
G 72 Controlebezoek MRA € 26,89
G 73 Reparatie MRA met afdruk € 43,03
H 11 Trekken tand of kies € 40,34
H 16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant € 30,12
H 21 Kosten hechtmateriaal € 5,72
H 26 Hechten weke delen € 59,16
H 50 Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling € 53,79
H 55 Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling € 16,14
H 90 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B € 53,79
H 35 Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap € 64,54
H 40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak € 48,41
H 41 Verwijderen van het lipbandje of tongriempje € 32,27
H 42 Wortelpuntoperatie, per tandwortel,
zonder afsluiting
€ 64,54
H 43 Wortelpuntoperatie, per tandwortel,
met ante of retrograde afsluiting
€ 86,06
H 44 Primaire antrumsluiting € 59,16
H 59 Behandeling kaakbreuk, per kaak € 75,30
H 60 Marsupialisatie € 75,30
H 65 Primaire sluiting € 145,22
H 70 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak € 75,30
H 75 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak € 145,22
H 80 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak € 102,19
H 85 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak € 172,11
P 60 Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit € 32,27
P 65 Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit € 26,89
P 17 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur € 53,79
P 10 Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen € 80,68
P 15 Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen € 161,36
P 16 Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 59,16
P 18 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 16,14
P 34 Frame kunstgebit, 1-4 elementen € 220,52
P 35 Frame kunstgebit, 5-13 elementen € 301,20
P 31 Wortelkap met stift € 134,46
P 32 Toeslag voor maken precisie koppeling per koppeling c.q. staafhuls € 80,68
P 33 Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling € 53,79
P 40 Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element € 13,45
P 45 Noodkunstgebit € 107,57
P 21 Volledig kunstgebit bovenkaak € 161,36
P 25 Volledig kunstgebit onderkaak € 215,14
P 30 Volledig kunstgebit boven- en onderkaak € 349,61
P 36 Individuele afdruk zonder randopbouw € 26,89
P 14 Individuele afdruk met randopbouw € 59,16
P 37 Frontopstelling in aparte zitting € 32,27
P 27 Reoccluderen € 53,79
P 28 Naregistratie en remounten € 53,79
P 38 Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur € 59,16
P 39 Toeslag voor bepaling neutrale zone € 80,68
P 41 Toeslag voor relinen van alginaatafdruk € 26,89
P 42 Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling € 26,89
P 43 Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen € 32,27
P 29 Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit € 43,03
P 06 Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak € 37,65
P 01 Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak € 37,65
P 02 Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak € 80,68
P 03 Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak € 53,79
P 04 Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw, per kaak € 80,68
P 70 Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak € 150,60
P 07 Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak € 16,14
P 08 Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak € 43,03
P 56 Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit
of framekunstgebit, per kaak
€ 37,65
P 51 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak € 37,65
P 52 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak € 80,68
P 53 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak € 53,79
P 54 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw, per kaak € 80,68
P 57 Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak € 16,14
P 58 Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk, per kaak € 43,03
P 78 Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk, per kaak € 43,03
P 79 Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk, per kaak € 43,03
T 11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus € 142,53
T 12 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 155,98
T 21 Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element € 29,04
T 22 Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element € 21,51
T 31 Herbeoordeling met pocketstatus,
na initiële tandvleesbehandeling
€ 83,37
T 32 Herbeoordeling met parodontiumstatus,
na initiële tandvleesbehandeling
€ 96,81
T 33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling € 43,03
T 51 Kort consult nazorg tandvleesbehandeling
door een tandarts
€ 75,30
T 52 Kort consult nazorg tandvleesbehandeling
door een mondhygiënist
€ 56,48
T 53 Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling
door een tandarts
€ 108,65
T 54 Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling
door een mondhygiënist
€ 81,75
T 55 Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling
door een tandarts
€ 144,68
T 56 Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling
door een mondhygiënist
€ 108,65
T 60 Evaluatieonderzoek met pocketstatus € 142,53
T 61 Evaluatieonderzoek met parodontiumstatus € 155,98
T 70 Flapoperatie tussen 2 elementen € 174,80
T 71 Flapoperatie, per sextant (één zesde deel) € 268,93
T 72 Flapoperatie uitgebreid, per sextant (één zesde deel) € 322,71
T 73 Directe postoperatieve zorg, kort € 53,79
T 74 Directe postoperatieve zorg, uitgebreid € 144,68
T 75 Postoperatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus € 139,84
T 76 Tuber- of retromolaarplastiek € 67,23
T 80 Tandvleestransplantaat € 115,64
T 81 Tuber- of retromolaarplastiek € 94,13
T 82 Tandvleescorrectie, per element € 51,10
T 83 Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel) € 134,46
T 84 Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) € 322,71
T 85 Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element € 107,57
T 86 Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal € 174,80
T 87 Kroonverlenging per element € 174,80
T 88 Kroonverlenging per sextant € 322,71
T 89 Directe postoperatieve zorg, kort € 53,79
T 90 Directe postoperatieve zorg, uitgebreid € 144,68
T 91 Pocketregistratie € 32,27
T 93 Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling € 37,65
T 94 Behandeling tandvleesabces € 72,61
T 57 Toepassing lokaal medicament € 58,09
T 95 (Draad)Spalk € 21,51
T 96 Uitgebreide voedingsanalyse € 53,79
J 97 Overheadkosten implantaten € 166,12
J 98 Overheadkosten pre-implantologische chirurgie € 94,01
J 01 Initieel onderzoek implantologie € 59,72
J 02 Verlengd onderzoek implantologie € 91,87
J 03 Proefopstelling € 124,02
J 05 Implantaatpositionering op grond van CT-scan € 41,34
J 08 Aanbrengen botvervangers in extractie wond € 18,37
J 09 Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft € 220,49
J 10 Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting € 137,80
J 11 Prepareren donorplaats € 124,02
J 12 Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft € 133,21
J 13 Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting € 64,31
J 07 Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik Kostprijs
J 06 Vrijleggen foramen mentale € 27,56
J 15 Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft € 78,09
J 16 Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft € 78,09
J 17 Aanvullende ophoging bodem bijholte € 119,43
J 18 Ophoging bodem bijholte orthograad € 55,12
J 19 Toeslag esthetische zone € 59,72
J 20 Plaatsen eerste implantaat, per kaak € 209,92
J 21 Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, door dezelfde wond € 75,33
J 22 Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, andere wond € 105,65
J 23 Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler) € 68,90
J 24 Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler) dezelfde wond € 22,97
J 25 Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler) andere wond € 41,34
J 26 Moeizaam verwijderen implantaat € 151,58
J 27 Vervangen implantaat € 209,92
J 30 Bindweefseltransplantaat, eerste € 96,46
J 31 Volgende bindweefseltransplantaat € 45,93
J 32 Verwijderen gefractureerd abutment/ occlusale schroef € 105,65
J 33 Kosten implantaat € 290,00
J 40 Twee magneten/drukknoppen € 142,40
J 41 Elke volgende magneet, drukknop € 32,15
J 42 Staaf tussen twee implantaten € 188,33
J 43 Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak € 59,72
J 44 Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon € 22,97
J 50 Boven- en onder klikgebit € 473,13
J 51 Onder-klikgebit € 307,76
J 52 Boven-klikgebit € 307,76
J 53 Omvorming klikgebit € 91,87
J 54 Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten € 119,43
J 55 Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten € 137,80
J 56 Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten € 160,77
J 57 Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten € 78,09
J 58 Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen drie of vier implantaten € 101,06
J 59 Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen meer dan vier implantaten € 124,02
J 60 Specifiek consult nazorg implantologie € 50,53
J 61 Uitgebreid consult nazorg implantologie € 82,68
J 70 Opvullen zonder staafdemontage € 128,62
J 71 Opvullen met staafdemontage op twee implantaten € 160,77
J 72 Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten € 183,74
J 73 Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 206,71
J 74 Reparatie zonder staafdemontage € 50,53
J 75 Reparatie met staafdemontage op twee implantaten € 96,46
J 76 Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten € 119,43
J 77 Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 142,40
J 80 Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit € 467,62
U 05 Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare
patiënten in eenheden van vijf minuten
€ 14,13
U 25 Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in de Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten € 12,25
U 35 Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten € 14,13
Z 10 Abonnement categorie A € 6,99 Per maand
Z 20 Abonnement categorie B € 10,76 Per maand
Z 30 Abonnement categorie C € 14,52 Per maand
Z 40 Abonnement categorie D € 17,75 Per maand
Z 50 Abonnement categorie E € 21,51 Per maand
Z 60 Abonnement categorie F € 5,92 Per maand
F 121 A Eerste consult € 20,44
F 122 A Vervolgconsult € 20,44
F 123 A Controlebezoek € 12,85
F 124 A Second opinion € 96,81
F 125 A Maken gebitsmodellen € 15,73
F 126 A Beoordelen gebitsmodellen € 56,78
F 127 A Multidisciplinair consult, per uur (multidisciplinair consult bij een patiënt met een vermoedelijke afwijking in de zin van schisis of (een) in ernst met schisis vergelijkbare aangeboren afwijking (per uur, deelbaar in eenheden van vijf minuten). € 127,27
F 151 A Intra-orale röntgenfoto (3×4 cm) € 15,06
F 152 A Occlusale opbeet röntgenfoto € 15,06
F 155 A Vervaardiging orthopantomogram € 27,62
F 156 A Beoordeling orthopantomogram € 16,19
F 157 A Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto € 17,30
F 158 A Beoordeling laterale schedelröntgenfoto € 48,30
F 159 A Vervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto € 17,30
F 160 A Beoordeling voor-achterwaartse schedelröntgenfoto € 48,30
F 161 A Meerdimensionale kaakfoto € 129,09
F 162 A Beoordelen meerdimensionale kaakfoto € 53,79
F 401 A Plaatsen beugel categorie 0 € 113,98
F 411 A Plaatsen beugel categorie 1 € 106,07
F 421 A Plaatsen beugel categorie 2 € 110,95
F 431 A Plaatsen beugel categorie 3 € 127,94
F 441 A Plaatsen beugel categorie 4 € 136,30
F 451 A Plaatsen beugel categorie 5 € 322,48
F 461 A Plaatsen beugel categorie 6 € 524,58
F 471 A Plaatsen beugel categorie 7 € 509,08
F 481 A Plaatsen beugel categorie 8 € 397,33
F 491 A Plaatsen beugel categorie 9 € 522,24
F 492 A Verwijderen beugel categorie 5 t/m 9 per kaak € 88,35
F 511 A Beugelconsult per maand categorie 1 € 26,85
F 512 A Beugelconsult per maand categorie 2 € 26,85
F 513 A Beugelconsult per maand categorie 3 € 26,85
F 514 A Beugelconsult per maand categorie 4 € 26,85
F 515 A Beugelconsult per maand categorie 4 € 30,69
F 516 A Beugelconsult per maand categorie 4 € 38,36
F 517 A Beugelconsult per maand categorie 4 € 38,36
F 517 A Beugelconsult per maand categorie 4 € 46,04
F 519 A Beugelconsult per maand categorie 4 € 57,54
F 521 A Beugelconsult vanaf 25e behandelingsmaand (beugel categorie 1 t/m 9) € 26,85
F 531 A Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4 € 26,85
F 532 A Nacontrole beugel categorie 5, 7, 8 € 30,69
F 533 A Nacontrole beugel categorie 6, 9 € 38,36
F 611 A Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur € 112,79
F 612 A Plaatsen intermaxillaire correctieveren Kostprijs
F 716 A Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur € 24,20
F 721 A Trekken tand of kies € 40,34
F 722 A Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en zelfde kwadrant € 30,12
F 723 A Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) € 76,00
F 724 A Preventieve voorlichting en/ of instructie € 12,06
F 811 A Reparatie of vervanging van beugel € 26,66
F 812 A Herstel en plaatsen van retentie-apparatuur € 35,14
F 813 A Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak € 35,14
F 814 A Plaatsen retentie-apparatuur bij orthodontisch niet behandelde of door andere zorgaanbieder orthodontisch behandelde patiënt € 35,14
F 815 A Verwijderen spalk € 5,38
F 911 A Inkopen op uitkomst orthodontie € 2.182,05
F 121 B Eerste consult € 20,44
F 122 B Vervolgconsult € 20,44
F 123 B Controlebezoek € 19,12
F 124 B Second opinion € 96,81
F 125 B Maken gebitsmodellen € 29,05
F 126 B Beoordelen gebitsmodellen € 84,46
F 127 B Multidisciplinair consult, per uur (deelbaar in eenheden van vijf minuten) € 127,27
F 130 B Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen van complex behandelplan door orthodontisch zorgaanbieder € 96,81
F 131 B Vervaardigen van een diagnostische setup € 65,63
F 132 B Maken van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie € 29,05
F 133 B Beoordelen van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie € 84,46
F 151 B Intra-orale röntgenfoto (3×4 cm) € 15,06
F 152 B Occlusale opbeet röntgenfoto € 15,06
F 153 B Extra-orale röntgenfoto (13×18 cm) € 21,00
F 154 B Röntgenonderzoek d.m.v. hand/pols-foto’s € 25,74
F 155 B Vervaardiging orthopantomogram € 41,09
F 156 B Beoordeling orthopantomogram € 24,08
F 157 B Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto € 25,74
F 158 B Beoordeling laterale schedelröntgenfoto € 71,85
F 159 B Vervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto € 25,74
F 160 B Beoordeling voor-achterwaartse schedelröntgenfoto € 71,85
F 161 B Meerdimensionale kaakfoto € 129,09
F 162 B Beoordelen meerdimensionale kaakfoto € 53,79
F 401 B Plaatsen beugel categorie 0 € 115,57
F 411 B Plaatsen beugel categorie 1 € 184,62
F 421 B Plaatsen beugel categorie 2 € 192,55
F 431 B Plaatsen beugel categorie 3 € 219,89
F 441 B Plaatsen beugel categorie 4 € 233,36
F 451 B Plaatsen beugel categorie 5 € 525,67
F 461 B Plaatsen beugel categorie 6 € 856,51
F 471 B Plaatsen beugel categorie 7 € 793,96
F 481 B Plaatsen beugel categorie 8 € 636,84
F 491 B Plaatsen beugel categorie 9 € 877,34
F 492 B Verwijderen beugel categorie 5 t/m 9 per kaak € 110,49
F 511 B Beugelconsult per maand categorie 1 € 57,07
F 512 B Beugelconsult per maand categorie 2 € 57,07
F 513 B Beugelconsult per maand categorie 3 € 57,07
F 514 B Beugelconsult per maand categorie 4 € 57,07
F 515 B Beugelconsult per maand categorie 5 € 62,78
F 516 B Beugelconsult per maand categorie 6 € 74,19
F 517 B Beugelconsult per maand categorie 7 € 57,07
F 518 B Beugelconsult per maand categorie 8 € 68,48
F 519 B Beugelconsult per maand categorie 9 € 85,60
F 531 B Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4 € 57,07
F 532 B Nacontrole beugel categorie 5, 7, 8 € 57,07
F 533 B Nacontrole beugel categorie 6, 9 € 74,19
F 611 B Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur € 121,50
F 612 B Plaatsen intermaxillaire correctieveren Kostprijs
F 716 B Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur € 24,20
F 721 B Trekken tand of kies € 40,34
F 722 B Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en zelfde kwadrant € 30,12
F 723 B Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) € 95,02
F 724 B Preventieve voorlichting en/ of instructie € 12,06
F 811 B Reparatie of vervanging van beugel € 39,66
F 812 B Herstel en plaatsen van retentie-apparatuur € 69,40
F 813 B Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak € 69,40
F 814 B Plaatsen retentie-apparatuur bij orthodontisch niet behandelde of door andere zorgaanbieder orthodontisch behandelde patiënt € 69,40
F 815 B Verwijderen spalk € 5,38
F 121 C Eerste consult € 20,44
F 122 C Vervolgconsult € 20,44
F 123 C Controlebezoek € 19,12
F 124 C Second opinion € 96,81
F 125 C Maken gebitsmodellen € 29,05
F 126 C Beoordelen gebitsmodellen € 84,46
F 127 C Multidisciplinair consult, per uur (deelbaar in eenheden van vijf minuten) € 127,27
F 128 C Prenataal consult (deelbaar in eenheden van vijf minuten) € 74,19
F 129 C Orthodontie in de eerste twee levensjaren € 1.300,62
F 130 C Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen van complex behandelplan door orthodontisch zorgaanbieder € 96,81
F 131 C Vervaardigen van een diagnostische setup € 65,63
F 132 C Maken van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie € 29,05
F 133 C Beoordelen van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie € 84,46
F 151 C Intra-orale röntgenfoto (3×4 cm) € 15,06
F 152 C Occlusale opbeet röntgenfoto € 15,06
F 153 C Extra-orale röntgenfoto (13×18 cm) € 21,00
F 154 C Röntgenonderzoek d.m.v. hand/pols-foto’s € 25,74
F 155 C Vervaardiging orthopantomogram € 41,09
F 156 C Beoordeling orthopantomogram € 24,08
F 157 C Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto € 25,74
F 158 C Beoordeling laterale schedelröntgenfoto € 71,85
F 159 C Vervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto € 25,74
F 160 C Beoordeling voor-achterwaartse schedelröntgenfoto € 71,85
F 161 C Meerdimensionale kaakfoto € 129,09
F 162 C Beoordelen meerdimensionale kaakfoto € 53,79
F 401 C Plaatsen beugel categorie 0 € 115,57
F 411 C Plaatsen beugel categorie 1 € 346,47
F 421 C Plaatsen beugel categorie 2 € 364,39
F 431 C Plaatsen beugel categorie 3 € 426,48
F 441 C Plaatsen beugel categorie 4 € 456,96
F 451 C Plaatsen beugel categorie 5 € 775,07
F 461 C Plaatsen beugel categorie 6 € 1.267,35
F 471 C Plaatsen beugel categorie 7 € 1.222,61
F 481 C Plaatsen beugel categorie 8 € 1.046,21
F 491 C Plaatsen beugel categorie 9 € 1.468,24
F 492 C Verwijderen beugel categorie 5 t/m 9 per kaak € 110,49
F 511 C Beugelconsult per maand categorie 1 € 57,07
F 512 C Beugelconsult per maand categorie 2 € 57,07
F 513 C Beugelconsult per maand categorie 3 € 57,07
F 514 C Beugelconsult per maand categorie 4 € 57,07
F 515 C Beugelconsult per maand categorie 5 € 62,78
F 516 C Beugelconsult per maand categorie 6 € 74,19
F 517 C Beugelconsult per maand categorie 7 € 74,19
F 518 C Beugelconsult per maand categorie 8 € 94,17
F 519 C Beugelconsult per maand categorie 9 € 111,29
F 531 C Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4 € 57,07
F 532 C Nacontrole beugel categorie 5, 7, 8 € 62,78
F 533 C Nacontrole beugel categorie 6, 9 € 74,19
F 611 C Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur € 121,50
F 612 C Plaatsen intermaxillaire correctieveren Kostprijs
F 716 C Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur € 24,20
F 721 C Trekken tand of kies € 40,34
F 722 C Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en zelfde kwadrant € 30,12
F 723 C Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) € 95,02
F 724 C Preventieve voorlichting en/ of instructie € 12,06
F 811 C Reparatie of vervanging van beugel € 39,66
F 812 C Herstel en plaatsen van retentie-apparatuur € 69,40
F 813 C Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak € 69,40
F 814 C Plaatsen retentie-apparatuur bij orthodontisch niet behandelde of door andere zorgaanbieder orthodontisch behandelde patiënt € 69,40
F 815 C Verwijderen spalk € 5,38

Klik hier om tarieven te bekijken

CONTACT

DnnC CookieConsent GDPR Banner